วันพุธที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ขั้นตอนการล้างมือ

ขั้นตอนที่ 1 ฟอกฝ่ามือทั้งซ้ายและขวาขั้นตอนที่ 2  ฟอกผ่ามือทั้งง่ามนิ้วมือหน้า-หลัง ซ้ายและขวา

                                                                                
ขั้นตอนที่ 3 ฟอกบริเวณฝ่ามือด้วยปลายนิ้วด้านซ้ายขั้นตอนที่ 4 ฟอกบริเวณฝ่ามือด้วยปลายนิ้วด้านขวา
                                        

ขั้นตอนที่ 5 ฟอกกรอบนิ้วมือทั้งซ้ายและขวาขั้นตอนที่ 6 ฟอกปลายนิ้วมือลงมาที่ข้อมือทั้งหน้าและหลัง

                                     

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น